List of Celebrities by Religion: Hinduism

Kunal NayyarKunal NayyarLakshya SenLakshya SenGayatri Pullela GopichandGayatri Pullela GopichandJyothi Surekha VennamJyothi Surekha VennamShapath BharadwajShapath BharadwajAmar BoseAmar BosePraggnanandhaa RPraggnanandhaa RAjay Kumar SarojAjay Kumar SarojNeeraj ChopraNeeraj Chopra