List of Celebrities by Height: 160

Whitney Scott MathersWhitney Scott Mathers Keala SettleKeala Settle Millie Bobby BrownMillie Bobby Brown Milana VayntrubMilana Vayntrub Anthony GonzalezAnthony Gonzalez Kaitlyn DeverKaitlyn Dever Francia RaisaFrancia Raisa Amandla StenbergAmandla Stenberg Diahnne AbbottDiahnne Abbott Ashleigh MurrayAshleigh Murray Denise MilaniDenise Milani Auli'i CravalhoAuli'i Cravalho